home        diensten        visie        galerie        ouders        personeel        contact     


“Wanneer ik mijzelf en mijn gedachteprocessen observeer, moet ik tot de conclusie komen dat het geschenk van fantasie me meer heeft gebracht dan elke vaardigheid met abstract, positief denken.”  -A. Einstein


kleinlab is een nieuwe kinderopvang in Amsterdam Noord, uniek in zijn soort. Het streeft naar een voor ouders en kinderen vertrouwde en veilige opvangsituatie en een verbreding van het opvoedingsmilieu, een plek waar kinderen met plezier naar toe gaan en zijn. Wij bieden ouders een creatieve en uitdagende kinderopvang in een buurt die volop in ontwikkeling is. Kernwoorden zijn: kleinschalig, huiselijk, transparant, creatief en prikkelend. De jonge onderzoeker komt hier volop aan zijn trekken.


kleinlab ziet het kind als een 'rijk' kind met vele mogelijkheden en talenten. Ze zijn nieuwsgierig en vol creativiteit, hebben hun eigen passies en zijn van nature uit op contact.  


kleinlab staat voor ‘Klein Laboratorium’ en het verwijst direct naar het kind dat wil onderzoeken: ‘de jonge onderzoeker’.

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat beoefening van creativiteit ook het logisch denken bevorderd. Reden genoeg om een kind zo vroeg mogelijk te laten kennismaken met een creatieve en onderzoekende omgeving. Door het aanbieden van muziek, beweging, beeldende kunst en het werken in de eigen atelier- en expositieruimte zorgen wij ervoor dat er een uitdagende omgeving ontstaat.


kleinlab wil deze plek voor kinderen, ouders en leidsters realiseren door middel van een heldere pedagogische visie, goed geselecteerd en ruim voldoende personeel, een aanbod van kunstzinnige activiteiten, een kinderatelier en kinderkeuken, biologische voeding en verzorgingsproducten, een uitdagende natuurspeelplaats en bovenal kwaliteit in aandacht voor het kind, de ouder en het team.  Kleinlab ziet  zichzelf als een samenleving van kinderen en volwassenen, een dynamisch geheel.


kleinlab onderscheidt zich door de volgende kwaliteiten.

 1. Opsommingsteken  Creatieve beleidsvoering;

 2. Opsommingsteken  Ruime personele bezetting;

 3. Opsommingsteken  Actief personeelsbeleid;

 4. Opsommingsteken  Biologische voeding en producten;

 5. Opsommingsteken  Atelier & Kinderkeuken;

 6. Opsommingsteken  Natuurspeelplaats;

 7. Opsommingsteken  Uitstraling en inrichting;

 8. Opsommingsteken  Persoonlijke benadering;

 9. Opsommingsteken  Duurzaamheidsbeleid;

 10. Opsommingsteken  Luchtkwaliteit (wtw installatie);

 11. Opsommingsteken  Pedagogische visie en bijscholing.

over kleinlab

inschrijvenouders-inschrijven.html
de ruimtehome-ruimte.html