De babygroep: 10 weken tot 1,5 jaar


Het is van wezenlijk belang dat het kind zo veel mogelijk zelf ontdekt. Als we hem helpen elk probleem op te lossen, beroven we hem juist van datgene wat voor zijn mentale ontwikkeling het belangrijkst is. – Emmi Pikler

Een kind maakt in zijn eerste levensjaren een enorme ontwikkeling door, daarom is dit een hele gevoelige periode. Liefdevolle zorg en een uitdagende omgeving vormen de basis van waaruit het kind kan groeien. Wanneer een baby veel positieve reacties krijgt op zijn gedrag, zal zijn zelfvertrouwen groeien. Daarnaast is het belangrijk baby’s en dreumesen de gelegenheid te bieden om te leren via kijken, luisteren en voelen.

Bij Kleinlab vinden wij het erg belangrijk om sensitief te reageren op de signalen van ieder kind. Dit bevordert het hechtingsproces tussen het kind en ons. Wij streven ernaar dat het kind de pedagogisch medewerkers van zijn groep beschouwt als veilige basis, van waaruit hij zonder al te veel angst de omgeving kan gaan verkennen.

Een veilige gehechtheidsrelatie in de eerste levensjaren vormt de basis voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling in latere jaren. Om deze reden besteden wij bij Kleinlab veel zorg en aandacht aan het hechtingsproces en de contactmomenten tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers. Wij werken om deze reden bij de babygroep voornamelijk vanuit de pedagogische visie van Emmi Pikler.


Respectvolle verzorging

De dagelijkse verzorging – eten, wassen, verschonen en aankleden – neemt een belangrijke plaats in op de baby- en de dreumesgroep. Dit zijn momenten om werkelijk samen te zijn en elkaar te leren kennen, te hechten. We nemen de tijd om ons aan het tempo van het kind aan te passen. Zo krijgt het kind de kans zich op de handelingen in te stellen en deel te nemen aan het samenspel. Daardoor ervaart zelfs een heel jong kind dat hij invloed kan uitoefenen op situaties waar hij deel aan heeft. Dat vertrouwen vormt de basis voor zijn eerste sociale contacten.Vrije bewegingsruimte

We geven veel aandacht aan het stimuleren van de zintuigen en de motorische ontwikkeling. De beleving van een baby is lichamelijk: hij voelt, ruikt en proeft alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Het prikkelen van de zintuigen stimuleert het kind zich te gaan voortbewegen.

De ruimte van onze babygroep is zowel aangepast aan de behoefte aan veiligheid als aan de behoefte om te ontdekken. We bieden speelmateriaal aan dat aansluit bij de leeftijd en belangstelling van de kinderen. Ieder kind krijgt de mogelijkheid zijn eigen interesse en behoefte te volgen, zonder dat we ingrijpen door hem aan te moedigen of een andere activiteit voor te stellen.


Ritme

Iedere kind heeft een eigen ritme. In goed overleg met de ouders zetten wij het ritme voort dat het kind kent van thuis. De tijden waarop hij gewend is te slapen en te eten worden doorgesproken en vastgelegd in een schema. Dit wil overigens niet zeggen dat wij dit star volgen; als een kind eerder honger of slaap heeft, komen we tegemoet aan zijn behoeften.

@