Samenwerkende scholen

We werken samen met de volgende scholen in Amsterdam Noord: Daltonschool De IJsbreker, IKC Overhoeks, Jenaplanscholen Biënkorf en Wespennest, vrijeschool Kairos en klein Amsterdam.

Bij deze scholen halen we dagelijks kinderen op. Gaat je kind naar een van deze scholen, dan kun je hem of haar aanmelden voor buitenschoolse opvang (BSO) bij Kleinlab. Gaat je kind naar een andere school, dan kunnen we je helaas geen BSO aanbieden, ook niet met eigen vervoer. We hebben voor de meeste dagen namelijk erg lange wachtlijsten en er is geen ruimte op de groepen om meer scholen te bedienen.

Met Montessori Azalea en vrijeschool Waldorf aan de Werf hopen we in de toekomst een samenwerking aan te gaan. We zijn op zoek naar een geschikte locatie daarvoor. Daarom is het als je kind naar een van deze scholen gaat ook mogelijk je kind aan te melden voor de wachtlijst.

We bieden op dit moment voor kinderen van Montessori Azalea die ouder zijn dan 6 jaar de mogelijkheid voor opvang op woensdag en vrijdag. We kunnen de kinderen echter niet ophalen bij school. De ouders moeten zelf het vervoer van school naar Kleinlab organiseren. Heb je interesse in opvang onder deze voorwaarden, dan kun je je kind aanmelden voor buitenschoolse opvang (BSO) bij Kleinlab.

 

@