Wanneer ik mijzelf en mijn gedachteprocessen observeer, moet ik tot de conclusie komen dat het geschenk van fantasie me meer heeft gebracht dan elke vaardigheid met abstract, positief denken.  – Albert Einstein

Ieder kind verdient een plek waar het met plezier naartoe gaat – omdat hij of zij er kan spelen en de wereld kan ontdekken, omdat hij of zij er samen kan zijn met andere kinderen en omdat zijn of haar eigenheid er gerespecteerd wordt. Met Kleinlab creëren we zo’n plek in Amsterdam Noord.

Kleinlab is een uniek kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. We bieden net als iedere andere kinderopvang een veilige en vertrouwde omgeving en streven naar een verbreding van de opvoeding van kinderen, maar we leggen ook de nadruk op de ontwikkeling van hun creativiteit.

Klein laboratorium

Bij Kleinlab beschouwen we ieder kind als ‘rijk’; vol mogelijkheden en talenten. Kleinlab staat voor ‘klein laboratorium’ en ons motto is: creatieve kinderopvang voor de jonge onderzoeker. Ons uitgangspunt is dat elk kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Wij zien het als onze taak te herkennen waar ieder individueel kind behoefte aan heeft, en daarop in te spelen door de juiste omgeving en materialen aan te bieden. We zijn daarin ‘kindvolgend’, wat inhoudt dat we de eigenheid van de kinderen altijd respecteren. Daarom werken we zonder thema’s, voorbeelden of opdrachten. We stimuleren en ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociaal vaardige en weerbare leden van de samenleving. Daarbij willen we zowel recht doen aan de individuele aanleg en mogelijkheden van ieder kind, als aandacht besteden aan het samenzijn in de groep. We zien Kleinlab als een samenleving van kinderen en volwassenen; een dynamisch geheel.

We bieden kinderen alle mogelijkheden om te verkennen en te verbeelden. Met een breed aanbod van muziek, beeldende kunst en natuur op onze natuurspeelplaats, en door het werken in de kinderkeuken en in de atelier- en expositieruimte, creëren wij een uitdagende omgeving.



Ook de omgeving zelf beschouwen we als een belangrijke pedagogische invloed. We kiezen het speelgoed, de meubels, stoffen en andere materialen die op de groep en daarbuiten te vinden zijn daarom met zorg, en met respect voor mens en milieu. Bovendien gebruiken we alleen biologische voeding en verzorgingsproducten.

We kiezen er bewust voor om op iedere groep een aantal uren per dag een extra pedagogisch medewerker in te zetten. Daardoor hebben we meer aandacht voor de kinderen. Onze medewerkers zijn hoog opgeleid, hebben veel affiniteit met kunst en cultuur, en worden op regelmatige basis bijgeschoold door onze pedagoge.

Bij Kleinlab bieden we kortom een bijzondere kinderopvang, in een buurt die volop in beweging is. Kernwoorden daarbij zijn: liefdevolle aandacht, creativiteit, bruisend, kleinschaligheid, huiselijkheid, transparantie en ontwikkeling.

Kleinlab onderscheidt zich door de volgende kwaliteiten:

 • Persoonlijke benadering.
 • Creatieve beleidsvoering.
 • Ruime personele bezetting.
 • Pedagogische visie en scholing.
 • Actief personeelsbeleid.
 • Atelier en kinderkeuken.
 • Natuurspeelplaats.
 • Uitstraling en inrichting.
 • Biologische voeding & verzorgingsproducten.
 • Duurzaamheidsbeleid.
 • Luchtkwaliteit (wtw-installatie).

Je kind aanmelden

Op het moment is het niet mogelijk om je kind bij het kinderdagverblijf (KDV) van Kleinlab aan te melden. Onze wachtlijsten zijn zo lang geworden dat we veel kinderen zelfs voor hun 4e verjaardag geen plek meer kunnen aanbieden. Tweemaal per jaar is het gedurende een korte periode mogelijk om je kind in te schrijven voor ons kinderdagverblijf. Dit is steeds na een open dag. Onze volgende open dag zal naar verwachting in oktober 2020 zijn. Houd de nieuwspagina op onze website in de gaten voor de precieze datum.

Je kunt je jonge onderzoek(st)er wel het hele jaar inschrijven voor de buitenschoolse opvang (BSO) via ons inschrijfformulier.

Let op: een inschrijving voor het KDV loopt niet automatisch door in een inschrijving voor de BSO. Niet alle ouders hebben naschoolse opvang nodig, bovendien werken we niet met alle scholen samen. Heb je je kind ingeschreven voor het KDV, wens je ook BSO én gaat je kind naar een van de scholen waar we mee samenwerken, laat dit dan weten aan de planning, dan maken we een inschrijving voor de BSO met behoud van wachttijd voor je aan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Let op: om het inschrijfformulier in te kunnen vullen, dien je cookies te accepteren.

Je maakt je inschrijving definitief door eenmalig 35 euro inschrijfgeld over te maken. Je ontvangt na inschrijving een bevestigingsmail met een betalingsverzoek. We gebruiken het inschrijfgeld voor de open dag en voor alle correspondentie rond inschrijvingen. Dit bedrag kunnen we niet meer terugstorten, ook niet in het geval dat je kind niet bij ons opgevangen wordt.

Heb je je kind ingeschreven voor onze wachtlijst? Sla dan onze algemene e-mailadressen info@kleinlab.nl en planning@kleinlab.nl op in het adresboek van je e-mailprogramma. Zo voorkom je dat een bericht van ons in je spamfilter belandt.

Wanneer we je kind een plek kunnen aanbieden, doen we dat ten minste 6 weken voor de beoogde startdatum. Je kunt niet van tevoren een plek bij Kleinlab reserveren. Als we geen plaats hebben op het moment dat je opvang wenst, kunnen we je kind wel op de wachtlijst zetten. Meer informatie hierover vind je op de pagina plaatsingsbeleid. Heb je andere opvang gevonden voor je kind? Laat het onze planningsafdeling weten; op die manier blijft onze wachtlijst up-to-date.

 

 

 

@