Kosten

De manier waarop we bij Kleinlab de opvang inrichten en in de praktijk brengen kost meer geld dan een reguliere opvang. Lees hier meer over ons onderscheidend vermogen. Ons uurtarief ligt daarom iets boven het fiscale uurtarief dat de overheid voor de kinderopvang heeft gesteld. Toch wijkt ons uurtarief niet zo veel af als je zou verwachten, gezien de extra kosten die we maken. Dat komt door het volgende:

  • We bieden op het KDV alleen contracten voor hele dagen aan. (Dat doen we overigens in de eerste plaats omdat we dat voor de rust op de groepen belangrijk vinden.)
  • We bieden geen contracten zonder vakanties aan. Je neemt als ouder vaste dagen per week af en je kind is het hele jaar door op die dagen welkom (met uitzondering van de sluitingsweek tussen Kerst en Nieuwjaar). Tijdens de vakanties bieden we ruildagen aan, zodat je gemiste dagen in kunt halen.
  • We brengen op de BSO een uur per dag extra in rekening voor taakuren, het vervoer van de kinderen en de voorbereiding op de groep.

Op deze manier kunnen we de kosten over alle ouders verdelen. Bovendien krijgen ouders over alle uren die ze afnemen kinderopvangtoeslag (als ze daar recht op hebben). We vinden het belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat Kleinlab voor alle ouders betaalbaar is.

We delen de totale kosten voor een jaar opvang door 12, zodat je elke maand hetzelfde maandbedrag betaalt, ongeacht het aantal dagen van de maand en ongeacht vakanties en dergelijke. De week die we tussen kerst en nieuwjaar gesloten zijn (voor jaarlijks groot onderhoud) brengen we ook in rekening. Dit onderhoud is een voorwaarde voor de kwaliteit van onze opvang. Daar staat tegenover dat ouders elk kalenderjaar 3 gratis extra dagen krijgen die ze naar wens kunnen inzetten. 

Contracten en contractaanpassingen starten in principe op maandag en eindigen op zondag. Dit heeft te maken met onze software: die telt dagelijks 1/7e deel voor elke dag die je per week afneemt. Op deze manier kunnen we elke maand een vast bedrag rekenen, ongeacht hoe de dagen vallen aan het begin en aan het einde van de maand.

Ons uurtarief wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van de algemene kostenverhoging in de branche. We stellen ons uurtarief altijd vast in overleg met de oudercommissie. We informeren ouders die een contract hebben hier uiterlijk 1 maand van tevoren over.


Maandtarief KDV

In 2024 is het tarief voor ons kinderdagverblijf (KDV) 12,13 euro per uur. We zijn tot dit bedrag gekomen op basis van onze personele inzet, onze activiteiten en de algehele kwaliteit van onze opvang.

Het maandtarief voor opvang in ons KDV berekenen we als volgt: 11 uur openstelling per dag x 52 weken / 12 maanden. Dat leidt tot de volgende (afgeronde) maandtarieven:

  • Voor 1 dag in de week (47,7 uur):   € 578,20
  • Voor 2 dagen in de week (95,3 uur):   € 1.156,39
  • Voor 3 dagen in de week (143):   € 1.734,59
  • Voor 4 dagen in de week (190,7 uur):   € 2.312,79

Maandtarief BSO

In 2024 is het tarief voor onze buitenschoolse opvang (BSO) 11,38 euro per uur.

Bij het maandtarief voor opvang in onze BSO houden we rekening met de sluitingstijd van de school, en met studie- en vakantiedagen. We rekenen een uur extra per opvangdag voor taakuren, onze voorbereiding en het ophalen van je kind.

We gaan uit van 39 weken school en 13 weken vakantie en studiedagen. In de vakantieweken gaan we uit van 11 uur openstelling per dag. Het aantal vrije dagen verschilt per school en per opvangdag. Wij hebben ervoor gekozen om te werken met een gemiddelde van alle scholen en dagen.

Voorbeeld: schoolweken (39 weken/jaar): 5 uur (dit aantal verschilt per school), vakantieweken en studiedagen (13 weken/jaar): 11 uur = gemiddeld aantal uur: 6,5 uur. 

Voor een volledig kostenoverzicht per aangesloten school klik hier.

@