Kosten

In 2019 is het tarief voor ons kinderdagverblijf (KDV) 8,84 euro per uur. We zijn tot dit bedrag gekomen op basis van onze personele inzet, onze activiteiten en de algehele kwaliteit van onze opvang. Ons uurtarief wordt elk jaar (op 1 januari) geïndexeerd op basis van de algemene kostenverhoging in de branche. We informeren je hier uiterlijk twee maanden van tevoren over.

Maandtarief KDV

Het maandtarief voor opvang in ons KDV berekenen we als volgt: 11 uur openstelling per dag x 52 weken / 12 maanden. Dat leidt tot de volgende (afgeronde) maandtarieven:

  • Voor 1 dag in de week (47,7 uur):   € 422
  • Voor 2 dagen in de week (95,3 uur):   € 842
  • Voor 3 dagen in de week (143):   € 1264
  • Voor 4 dagen in de week (190,7 uur):   € 1686

Maandtarief BSO

In 2019 is het tarief voor onze buitenschoolse opvang (BSO) 8,56 euro per uur. Bij het maandtarief voor opvang in onze BSO houden we rekening met de sluitingstijd van de school, en met studie- en vakantiedagen. We rekenen een uur extra per opvangdag voor onze voorbereiding en het ophalen van je kind. We gaan uit van 39 weken school, 12 vakantieweken en 1 week aan studiedagen. In de vakantieweken gaan we uit van 11 uur openstelling per dag. Het aantal vrije dagen verschilt per school en per opvangdag. Wij hebben ervoor gekozen om te werken met een gemiddelde van alle scholen en dagen.

Voorbeeld

Schoolweken (39 weken/jaar): 5 uur, vakantieweken en studiedagen (13 weken/jaar): 11 uur = gemiddeld aantal uur: 6,5 uur. 

Voor een volledig kostenoverzicht per aangesloten school klik hier.

Spelregels

Je neemt opvang af op vaste dagen in de week, minimaal een dag per week. Voor de BSO is dit inclusief 12 weken schoolvakantie en studiedagen.

Je kunt op ons KDV alleen hele dagen afnemen: we werken niet met halve dagen vanwege de onrust die dit op de groep geeft. Omdat kinderen die twee of meer dagen per week bij Kleinlab komen makkelijker wennen, geven we voorrang aan ouders die meer dan één dag per week opvang afnemen.

Je kunt op verzoek extra dagen buiten je vaste contractdag(en) afnemen, mits onze leidster/kindratio niet in het geding komt.

Je kunt incidenteel bij een serieuze calamiteit kosteloos opvangdagen ruilen, mits de planning dit toelaat. Ziektedagen of afwezigheid wegens vakantie kun je niet ruilen.

@