Oudercommissie

Bij Kleinlab vinden we de inbreng van de oudercommissie erg belangrijk. Daarnaast zijn we via de Wet Kinderopvang verplicht een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over onderwerpen als de kwaliteit, openingstijden en de prijs van de opvang.

De oudercommissie werkt volgens het Reglement van de oudercommissie van Kleinlab. Je kunt als ouder het Reglement van de oudercommissie en ons Klachtenreglement inzien en downloaden via de ouderlogin.


Doel van de oudercommissie

 • Opkomen voor de belangen van de kinderen en hun ouders.
 • Een positieve bijdrage leveren aan het beleid en de organisatie van Kleinlab.
 • Een schakelfunctie vervullen tussen de ouders en de directie van Kleinlab.

Rol van de oudercommissie

 • De oudercommissie signaleert verbeterpunten op en rond Kleinlab en bespreekt deze met de directie.
 • De oudercommissie adviseert de directie indien er wijzigingen worden gepland.
 • De oudercommissie onderhoudt contact met de ouders.

Voorbeelden van activiteiten van de oudercommissie:

 • Een ouderavond organiseren.
 • Een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders houden.
 • De directie adviseren over bijvoorbeeld sluitingsdagen, kosten en personeelsbeleid.
 • Verbeterpunten met de directie bespreken.
 • Ouders informeren over haar activiteiten via de nieuwsbrief.

Wat kan de oudercommissie voor jou betekenen?

Je kunt als ouder klachten of signaleringen melden bij de oudercommissie, met name wanneer het gaat over de algemene kwaliteit van de opvang. De oudercommissie van Kleinlab is weliswaar een inspraakorgaan en geen klachtencommissie, maar ze kunnen je wel informeren over de klachtenprocedure van Kleinlab en de directie adviseren over de kwaliteit.


Leden oudercommissie

 • Leanne Wijnsma, moeder van Yde en Emile (KDV)
 • Machteld Wiersma, moeder van Famke en Jildou (KDV)
 • Toeti Kisman, moeder van Eden en Ivan (KDV)
 • Fem Jonker, moeder van Wiesje en Joosje (BSO)
 • Annemarijn Schaap, moeder van Maite en George (BSO)
 • Thomas Gillet, vader van Lisa en Kaat (BSO)

De oudercommissie is bereikbaar via het volgende e-mailadres: oudercommissie@kleinlab.nl. Natuurlijk kun je de leden ook even aanschieten als je ze bij Kleinlab tegenkomt.

Op het prikbord in de hal van Kleinlab vindt je meer informatie en foto’s van de leden van de oudercommissie. Deze informatie is ook te vinden via de ouderlogin.

Je kunt je opgeven als kandidaat voor de oudercommissie via info@kleinlab.nl.

@