Groepen

Ieder kind verdient een plek waar hij met plezier naartoe gaat – omdat hij er kan spelen en de wereld kan ontdekken, omdat hij er samen kan zijn met andere kinderen en omdat zijn eigenheid er gerespecteerd wordt. Met Kleinlab creëren we zo’n plek.

Binnen Kleinlab bieden wij opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.


Kinderdagverblijf

Op ons kinderdagverblijf (KDV) vangen we dagelijks maximaal 39 kinderen op, in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. We kiezen bewust voor een relatief klein aantal kinderen om de kwaliteit van onze dienstverlening en de huiselijke sfeer te waarborgen. Klik hier voor onze virtuele rondleiding.

Ons KDV bestaat uit 3 horizontale groepen: de babygroep (voor kinderen van 10 weken tot 1,5 jaar oud), de dreumesgroep (1,5 tot 3 jaar) en de peutergroep (3 tot 4 jaar). In een horizontale groep kunnen we leeftijdsgebonden activiteiten met de kinderen ondernemen en ze meer veiligheid bieden.

Op iedere groep zetten we dagelijks 3 vaste pedagogisch medewerkers in, in diensten van 6, 7 en 8 uur. Met dit extra personeel kunnen we de kinderen meer zorg, aandacht en veiligheid geven.

Via onderstaande links vind je meer informatie over de verschillende groepen:
De babygroep KDV (4 maanden – 1,5 jaar)
De dreumesgroep KDV (1,5 – 3 jaar)
De peutergroep KDV (3 – 4 jaar)Buitenschoolse opvang

We bieden bij Kleinlab ook buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen vanaf 4 jaar, die naar een van de volgende scholen in Amsterdam Noord gaan:

  • Dalton-basisschool de IJsbreker
  • Openbare Basisschool Overhoeks
  • Jenaplan-basisschool de Biënkorf
  • Jenaplan-basisschool het Wespennest
  • Vrijeschool Kairos

We zijn de samenwerking met Klein Amsterdam langzaam aan het afbouwen, omdat deze school een goede eigen opvang heeft. Gaat je kind naar Klein Amsterdam, informeer dan bij planning@kleinlab.nl naar de mogelijkheden: planning@kleinlab.nl.

Gaat je kind naar een van de Montessori Azalea-scholen of naar Waldorf aan de Werf, dan kun je je kind wel aanmelden voor de wachtlijst. We hopen in de komende jaren met deze scholen een samenwerking aan te gaan. Voorlopig is dat echter nog niet het geval.

Buitenschoolse opvang vindt plaats in de middaguren, op studiedagen en tijdens schoolvakanties.

Voor ouders die ook een kind hebben dat op ons KDV wordt opgevangen, is het handig dat hun oudere kind op dezelfde locatie naar de BSO kan. En voor kinderen die al op ons KDV hebben gezeten is het prettig om na schooltijd in een vertrouwde omgeving opgevangen te worden.

De BSO bestaat uit 3 horizontale groepen, waar we leeftijdgebonden activiteiten aanbieden: de onderbouwgroep (voor kinderen van 4 tot 6,5 jaar oud), de tussenbouwgroep (6,5 tot 8,5 jaar) en de bovenbouwgroep (8,5 tot 12 jaar). We vangen met 9 vaste pedagogische medewerkers maximaal 90 kinderen op.

Via onderstaande links vind je meer informatie over de verschillende groepen:
De onderbouwgroep (4 – 6 jaar)
De tussenbouwgroep (6 – 8 jaar)
De bovenbouwgroep (8 – 12 jaar)


Vervoer van school naar Kleinlab

Bij Kleinlab houden we het vervoer zo veel mogelijk in eigen hand. We vinden het belangrijk dat de kinderen worden opgehaald door onze eigen pedagogisch medewerkers. De overgang van school naar Kleinlab is een belangrijk moment op de dag; dat vraagt om de juiste pedagogische begeleiding en een vertrouwd gezicht. We hebben eigen, duidelijk herkenbare bussen die 100% elektrisch rijden. In uitzonderlijke gevallen moeten we extra bussen inzetten. In die gevallen werken we samen met een vast vervoersbedrijf. Ook dan rijdt er altijd een van onze eigen medewerkers mee.

We hebben met ouders afspraken gemaakt over hoe het geregeld is als een kind eerder of later moet worden opgehaald, en over het afmelden als een kind ziek is. Die afspraken vind je hier.


Zelfstandig naar Kleinlab

Loopt of fietst jouw kind al zelf naar school? Dan is het misschien ook logisch dat hij of zij zelfstandig naar Kleinlab komt. Voor kinderen is in hun eentje op pad gaan een belangrijke stap in hun ontwikkeling.

Wanneer je kind op school zit, is de school verantwoordelijk. Hetzelfde geldt voor Kleinlab: als je kind bij ons is, kun je erop vertrouwen dat wij op hem of haar passen. Maar onderweg van school naar Kleinlab, of van Kleinlab naar huis, ben jij als ouder verantwoordelijk. Daarom moet je het ons schriftelijk laten weten dat jij het goed vindt dat je kind zonder begeleiding naar ons toe komt.


 

@