De ruimte als pedagoog

Omdat we de ruimte als pedagoog beschouwen, schenken we veel aandacht aan de inrichting en aankleding van de verschillende ruimtes van Kleinlab.

Van het eerste schetsontwerp voor de indeling van het pand tot de zoektocht naar meubels en speelgoed en het bosje bloemen op tafel; bij alles houden we de beleving van de kinderen in gedachten en toetsen we die in de praktijk.

De ruimtes zijn niet ingericht met louter materialen uit een inrichtingsfolder. We willen de kinderen een uitdagende omgeving bieden die aansluit bij hun ‘eigen’ leefomgeving. Dat betekent dat we materialen zo veel mogelijk uit ‘de echte wereld’ halen. En we selecteren ze niet alleen op hun praktisch nut, maar ook op hun schoonheid en originaliteit. Met deze variatie in materialen zorgen we dat de kinderen uiteenlopende ervaringen opdoen.

We streven naar een uitdagende presentatie van het speelmateriaal. We bieden de kinderen daarbij keuzevrijheid, de mogelijkheid om problemen op te lossen en ontdekkingen te doen.

Over wat mooi is bestaan (gelukkig) talloze meningen en interpretaties, maar oprechte aandacht voor je omgeving is voor iedereen merkbaar. De vorm beïnvloedt het innerlijk, maar het werkt ook omgekeerd: het innerlijk beïnvloedt de vorm.Een Kleinlab-ruimte heeft de volgende kenmerken:

 • Er is voldoende ‘open-eindmateriaal’, dit ontlokt denkprocessen en prikkelt de fantasie.
 • De ruimte en het materiaal wekken verwondering en nieuwsgierigheid, en zetten aan tot onderzoek en ontdekkingen.
 • Er zijn natuurlijke materialen die de zintuigen prikkelen.
 • De ruimte zorgt voor een verbinding met thuis en geeft het kind het gevoel erbij te horen.
 • De kinderen spelen en werken in een door onze pedagogisch medewerkers ‘voorbereide omgeving’.
 • De ruimte is flexibel en de meubels en materialen zijn verplaatsbaar.
 • De ruimte biedt inzicht in de ontwikkeling en interesses van kinderen: ‘de wanden spreken’.
 • De materialen worden op een aantrekkelijke manier aangeboden en hebben een vaste plek op de groep.
 • Kinderen worden betrokken bij de symbolische weergave, geletterdheid en beeldende kunst.
 • Er zijn mogelijkheden om de grove en fijne motoriek te oefenen.
 • Kinderen hebben een plek waar ze tot rust kunnen komen.
 • Er is veel gesorteerd materiaal aanwezig: stofjes, kokertjes, blokken, bekers etcetera.
 • Er zijn materialen die kinderen aanzetten tot rollenspel. Materiaal uit het echte leven zorgt voor herkenbare ervaringen en verbeelding.


@