Plaatsingsmogelijkheden

We doen ons best ieder kind dat  bij ons wordt aangemeld te plaatsen. We hebben echter maar een beperkt aantal kindplaatsen op iedere groep. Hieronder vind je de actuele beschikbaarheid per groep.


Beschikbaarheid KDV

Ons kinderdagverblijf zit de komende tijd erg vol. Helaas kunnen we niet alle kinderen op de wachtlijst een plek aanbieden.

  • Op de babygroep (voor kinderen van 4 maanden tot ruim anderhalf) verwachten de komende tijd slechts enkele plekken te kunnen aanbieden. Als er ruimte ontstaat, zal dat hoogstwaarschijnlijk op woensdag zijn. We plaatsen op het moment uitzonderlijk veel broertjes en zusjes van kinderen die al door ons worden opgevangen. De wachtlijst blijft daardoor erg lang. Kinderen die we een plek aanbieden staan meestal ten minste anderhalf jaar op de wachtlijst.
  • Op de dreumesgroep (ruim anderhalf tot bijna 3 jaar) en de peutergroep (bijna 3 tot 4 jaar) verwachten we de komende tijd geen tot slechts enkele plekken te kunnen aanbieden. Kinderen die we een plek aanbieden staan meestal ten minste twee jaar op de wachtlijst.

Beschikbaarheid BSO

Onze BSO zit de komende tijd erg vol.

  • Op de onderbouwgroep (voor kinderen van 4 tot 6 jaar) verwachten we de komende tijd enkele plekken te kunnen aanbieden, met name op woensdag en vrijdag. We bieden deze plekken aan kinderen op de wachtlijst aan.
  • Op de tussenbouwgroep (6 tot 8 jaar) hebben we ruimte op woensdag en vrijdag. Je kunt je kind hiervoor per direct aanmelden.
  • Op de bovenbouwgroep (8 tot 12 jaar) hebben we ruimte op woensdag en vrijdag. Je kunt je kind hiervoor per direct aanmelden.

Er verandert regelmatig iets in de bezetting van de groepen, doordat kinderen verhuizen of ouders minder gaan werken bijvoorbeeld. We kunnen hierover echter geen voorspellingen doen, en kunnen dus niet garanderen dat we je kind een plek kunnen aanbieden voordat hij of zij 4 jaar (voor het KDV) of 12 jaar (voor de BSO) wordt.

Als je je kind aanmeldt, plaatsen wij hem of haar op de wachtlijst. Wij sturen ieder half jaar een update met de huidige stand van zaken. We nemen uiteraard persoonlijk contact met je op als we je kind een plek kunnen bieden (zet onze algemene e-mailadressen info@kleinlab en planning@kleinlab.nl in je adresboek om geen bericht van ons te missen). Je kunt niet van tevoren een plek bij Kleinlab reserveren. We plannen ongeveer 3 maanden in de toekomst.

Heb je andere opvang gevonden voor je kind? Laat het onze kindplanner weten; op die manier blijft onze wachtlijst up-to-date.


Let op: een inschrijving voor het KDV loopt niet automatisch door in een inschrijving voor de BSO. Niet alle ouders hebben naschoolse opvang nodig, bovendien werken we niet met alle scholen samen. Heb je je kind ingeschreven voor het KDV en wens je ook BSO, laat dit dan weten aan de planning, dan maken we een inschrijving voor de BSO met behoud van wachttijd voor je aan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

@