Creativiteit

Creativiteit is de natuurlijke aandrang en de vaardigheid om nieuwe dingen tot stand te brengen. Bovendien kun je er je emoties in kwijt. Als kinderen de vrijheid krijgen om te experimenteren, komen ze tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze een bredere kijk op de wereld om hen heen. Bij Kleinlab vinden we het belangrijk om kinderen zo veel mogelijk ruimte te geven om zelf te ontdekken en zelf te creëren. Je kunt namelijk in alle facetten van het leven terugvallen op je creatieve denkvermogen. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook uitgewezen dat beoefening van creativiteit het logisch denken bevordert.

Reden genoeg dus om kinderen zo vroeg mogelijk een creatieve en onderzoekende houding aan te leren. Alles, van de dagelijkse gang van zaken tot de inrichting van de ruimtes, staat bij ons in het teken van kunst en creativiteit. De wanden van Kleinlab ‘spreken’ bijvoorbeeld: overal hangen werkstukken en documentaties van werkprocessen aan de muren.

Bij Kleinlab hebben we een kinderatelier, waar kinderen naar hartenlust kunnen tekenen, schilderen, kleien en knutselen met hout, textiel en andere materialen. Daarnaast hebben we een grote speelruimte, die we gebruiken voor muziek, dans, drama en vrij spel. Hier staat ook een piano.Gouden regels

Bij Kleinlab hanteren we zogenaamde ‘gouden regels’ voor het creatieve proces. We houden ze in gedachten bij ieder beeld dat kinderen creëren, bij ieder verhaal dat ze vertellen en bij ieder onderzoek dat ze doen.

 • Creëer ruimte voor verwondering, nieuwsgierigheid, onderzoek, ontdekkingen en de eigen verhalen van kinderen. Reik ze daarom geen voorbeelden, thema’s of ideeën aan, maar geef ze de ruimte om hun eigen fantasie te gebruiken.
 • Leg de focus op flow tijdens het creatief proces.
 • Goed materiaal ontlokt denkprocessen.
 • Laat het proces belangrijker zijn dan het resultaat.
 • Geef het slimme onbewuste de ruimte.
 • Stel je oordeel uit.
 • Waardeer in plaats van te oordelen.
 • Stel open vragen in plaats van oplossingen te bieden.
 • Krassen is van alle leeftijden.
 • (Een beetje) troep maken hoort bij een creatief proces.
 • Documenteren is waarderen.
 • Neem regelmatig de tijd om met kinderen in een ‘voorbereide ruimte’ te werken (een ruimte die uitnodigt om creatief aan de slag te gaan).
 • Beeldend werken kan, net als muziek, dans of drama, een andere manier van leren zijn.
 • Volwassenen en kinderen kunnen op creatief gebied van elkaar leren.

Neem eens een kijkje bij In beeld op deze website, daar vind je beeldmateriaal van verschillende activiteiten, documentatie door onze pedagogisch medewerkers en kunstwerken van de kinderen.

 

@