Creativiteit

Creativiteit is de natuurlijke aandrang en de vaardigheid om nieuwe dingen tot stand te brengen. Bovendien kun je er je emoties in kwijt. Als kinderen de vrijheid krijgen om te experimenteren, komen ze tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze een bredere kijk op de wereld om hen heen. Bij Kleinlab vinden we het belangrijk om kinderen zo veel mogelijk ruimte te geven om zelf te ontdekken en zelf te creëren. Je kunt namelijk in alle facetten van het leven terugvallen op je creatieve denkvermogen. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook uitgewezen dat beoefening van creativiteit het logisch denken bevordert.

Reden genoeg dus om kinderen zo vroeg mogelijk een creatieve en onderzoekende houding aan te leren. Alles, van de dagelijkse gang van zaken tot de inrichting van de ruimtes, staat bij ons in het teken van kunst en creativiteit. De wanden van Kleinlab ‘spreken’ bijvoorbeeld: overal hangen werkstukken en documentaties van werkprocessen aan de muren.

Bij Kleinlab hebben we een kinderatelier, waar kinderen naar hartenlust kunnen tekenen, schilderen, kleien en knutselen met hout, textiel en andere materialen. Daarnaast hebben we een grote speelruimte, die we gebruiken voor muziek, dans, drama en vrij spel. Hier staat ook een piano.Atelier & atelierista

In  een Reggio Emilia-opvang zoals Kleinlab nemen het atelier en de atelierista een belangrijke plaats in.

De atelierista is een begeleider met een achtergrond in de kunsten. De atelierista is verantwoordelijk voor het creëren van verschillende projecten om nieuwe concepten te introduceren; om de fascinatie en nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen. Via creativiteit en een nieuwe exploratieve manier van leren maak de atelierista kinderen bewust en eigenaar van de verschillende manieren waarop je kunt leren. De atelierista vervult ook een belangrijke functie in de professionele ontwikkeling van de groepsleiding en heeft een actieve rol in de totstandkoming van de pedagogische documentatie. Zij of hij is dagelijks op het kindercentrum aanwezig en is degene die een voortdurende uitwisseling met alle betrokkenen ondersteunt en begeleidt. Zij of hij is bij uitstek degene die zorg draagt voor de inbreng en verbinding van de verschillende soorten kennis en de verdieping van het pedagogisch werken.

De sessies met de atelierista vinden plaats in ons atelier. In het atelier zijn de materialen en de mogelijkheden aanwezig voor verbeelding en verdieping van de ideeën, gedachtes en fantasieën van de kinderen. De atelierista ondersteunt de kinderen in deze processen.

De atelierista is er voor kinderen van alle leeftijden met het vermogen om iets te willen. Dat betekent dat de atelierista zowel met oudere kinderen als met baby’s van rond de 3 maanden werkt. De omgeving en de materialen die de atelierista kinderen biedt geven kinderen de uitdaging die ze zoeken. De atelierista helpt waar nodig maar laat het kind zelf zoeken en vinden. Ze stimuleert en motiveert, maar ze zorgt dat het kind altijd zelf de regie in handen heeft.

Bij Kleinlab werken we met een team van atelierista’s, op onze personeelspagina stellen ze zichzelf voor.


Gouden regels

Bij Kleinlab hanteren we zogenaamde ‘gouden regels’ voor het creatieve proces. We houden ze in gedachten bij ieder beeld dat kinderen creëren, bij ieder verhaal dat ze vertellen en bij ieder onderzoek dat ze doen.

 • Creëer ruimte voor verwondering, nieuwsgierigheid, onderzoek, ontdekkingen en de eigen verhalen van kinderen. Reik ze daarom geen voorbeelden, thema’s of ideeën aan, maar geef ze de ruimte om hun eigen fantasie te gebruiken.
 • Leg de focus op flow tijdens het creatief proces.
 • Goed materiaal ontlokt denkprocessen.
 • Laat het proces belangrijker zijn dan het resultaat.
 • Geef het slimme onbewuste de ruimte.
 • Stel je oordeel uit.
 • Waardeer in plaats van te oordelen.
 • Stel open vragen in plaats van oplossingen te bieden.
 • Krassen is van alle leeftijden.
 • (Een beetje) troep maken hoort bij een creatief proces.
 • Documenteren is waarderen.
 • Neem regelmatig de tijd om met kinderen in een ‘voorbereide ruimte’ te werken (een ruimte die uitnodigt om creatief aan de slag te gaan).
 • Beeldend werken kan, net als muziek, dans of drama, een andere manier van leren zijn.
 • Volwassenen en kinderen kunnen op creatief gebied van elkaar leren.

Neem eens een kijkje bij In beeld op deze website, daar vind je beeldmateriaal van verschillende activiteiten, documentatie door onze pedagogisch medewerkers en kunstwerken van de kinderen.

 

@