Plaatsingsbeleid

Op ons kinderdagverblijf (KDV) vangen we kinderen op van minimaal 10 weken oud. Vanaf hun vierde verjaardag kunnen kinderen bij ons terecht op de buitenschoolse opvang (BSO). We kunnen alleen kinderen plaatsen die zijn aangemeld via ons inschrijfformulier

Heb je je kind ingeschreven voor onze wachtlijst? Sla dan onze algemene e-mailadressen info@kleinlab.nl en planning@kleinlab.nl op in het adresboek van je e-mailprogramma. Zo voorkom je dat een bericht van ons in je spamfilter belandt.

We hebben op alle groepen wachtlijsten, voor bijna alle dagen (check hier de beschikbaarheid op de groepen). We zijn gebonden aan de leeftijdsopbouw van onze (horizontale) groepen en aan het maximum aantal kinderen per dag (conform wetgeving). 

Als er een of meer plekken beschikbaar zijn op een groep, bekijken we welke kinderen op dat moment qua leeftijd op die groep passen. We passen dus een leeftijdsselectie toe op de wachtlijst. We doen dat omdat we willen dat kinderen ten minste een half jaar op dezelfde groep kunnen blijven voordat ze doorstromen naar de volgende. Op deze manier houden we onze groepen zo stabiel mogelijk. Dit is voor het kind zelf het fijnste, maar ook voor de rest van de groep en de pedagogisch medewerkers.

Het komt dus voor dat je kind ’te oud’ is om op een bepaalde groep geplaatst te worden. We zullen je dan ook geen aanbod doen, ook al staat je kind bovenaan de wachtlijst. Je kind komt dan weer in aanmerking voor een plek als hij of zij op de leeftijd is voor de volgende groep. Je kind schuift vanzelf door naar de volgende wachtlijst. Je KDV-inschrijving loopt automatisch door tot je kind 4 jaar is, je BSO-inschrijving tot je kind 12 jaar is.*

Door deze werkwijze (met leeftijdsgebonden groepen en leeftijdsselectie bij plaatsing) en doordat we zo weinig kinderen kunnen plaatsen, stijgen kinderen vooral op de wachtlijst doordat de kinderen boven hen op de wachtlijst op een gegeven moment te oud zijn (en niet omdat de kinderen boven hen een plek hebben gekregen op een groep). Veel kinderen staan hoog op de wachtlijst op het moment dat ze bijna te oud zijn om geplaatst te worden op de betreffende groep. Als ze dan doorstromen naar de wachtlijst van de volgende groep hebben ze weer een lagere positie. Houd daar rekening mee.

Of we je een aanbod kunnen doen is dus ook een kwestie van geluk: je kind moet net bovenaan de wachtlijst staan op het moment dat we een plek beschikbaar hebben op de betreffende groep (op de gewenste dag of dagen). Omdat veranderingen in onze beschikbaarheid voor een groot deel afhankelijk zijn van contractwijzigingen, zoals ouders die minder of ander dagen afnemen of gezinnen die gaan verhuizingen, kunnen we helaas geen inschatting geven van het moment waarop er plekken vrijkomen.

De beschikbare plek gaat doorgaans naar het kind (binnen de leeftijdsselectie) met de langste wachttijd. Soms speelt de samenstelling van de groep ook een rol, denk aan de verhouding jongens – meisjes of de leeftijdsverdeling op de betreffende groep op dat moment.

We passen bovendien een aantal voorrangsregels toe:

  • Als je kind al door ons wordt opgevangen, en je dus alleen een uitbreiding van het aantal dagen opvang en/of opvang op andere dagen wenst, proberen we dat altijd snel te regelen. Vrijgekomen plekken op erg gewilde dagen gaan echter om en om naar een kind op de interne wachtlijst en naar een kind op de externe wachtlijst.
  • Een doorstroming van het KDV naar de BSO proberen we altijd mogelijk te maken, het liefst op de vaste dagen. 
  • Broers en zussen van kinderen die al door ons worden opgevangen proberen we zo snel mogelijk op dezelfde dag(en) opvang te bieden. 
  • Op de BSO geeft afname van een woensdag of een vrijdag (gedurende ten minste 3 maanden) voorrang voor opvang op andere dagen.

Vanwege bovenstaand beleid kan het voorkomen dat een kind met een kortere wachttijd eerder geplaatst wordt dan een kind met een langere wachttijd.

De wachttijd varieert van enkele maanden tot enkele jaren, afhankelijk van de gewenste dagen, de flexibiliteit van de ouders en de leeftijd van het kind. We kunnen helaas niet alle kinderen die bij ons staan ingeschreven een plek aanbieden. Houd voor een plek op de babygroep rekening met een wachttijd van ten minste 1 jaar na inschrijving.

Onlangs hebben we ons plaatsingsbeleid aangepast, om de plaatsing en doorstroming op de groepen soepeler te laten verlopen. We bieden vanaf nu geen contracten meer aan voor maandag-dinsdag-donderdag. Ook zullen we in bestaande contracten niet meer naar dit schema toewerken. Heb je nu al 2 van de meer gewilde dagen in je contract en wil je een derde of een vierde dag, dan moet dat dus een woensdag of een vrijdag zijn.

We hebben deze aanpassing gedaan omdat de drukte op maandag, dinsdag en donderdag enerzijds (ook op de wachtlijsten) en de relatieve rust op woensdag en vrijdag anderzijds voor steeds meer problemen zorgt; de doorstroming verloopt op veel groepen stroef en op sommige groepen wordt het alsmaar lastiger om contracten aan te bieden voor ten minste 2 dagen. We kenden dit probleem voorheen met name op de BSO, maar door de enorm hoge instroom van broertjes en zusjes is dit nu ook op het KDV een steeds groter probleem aan het worden. We hopen dat deze aanpassing voor een betere balans zorgt, waardoor allerlei processen soepeler gaan lopen. We vinden het belangrijk dat we volwaardige contracten kunnen aanbieden. Zeker op het KDV is dat een voorwaarde voor een goede start bij Kleinlab. Daarnaast willen we dat alle kinderen kunnen doorstromen naar een volgende groep zodra ze daar aan toe zijn, en niet pas op het moment dat er op de gewilde dagen plek is.

 

*Let op: een inschrijving voor het KDV loopt niet automatisch door in een inschrijving voor de BSO. Niet alle ouders hebben naschoolse opvang nodig, bovendien werken we niet met alle scholen samen. Heb je je kind ingeschreven voor het KDV, wens je ook BSO én gaat je kind naar een van de scholen waar we mee samenwerken, laat dit dan weten aan de planning, dan maken we een inschrijving voor de BSO met behoud van wachttijd voor je aan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

 

@