Plaatsingsbeleid

Op ons kinderdagverblijf (KDV) vangen we kinderen op van minimaal 10 weken oud. Vanaf hun vierde verjaardag kunnen kinderen bij ons terecht op de buitenschoolse opvang (BSO). We kunnen alleen kinderen plaatsen die zijn aangemeld via ons inschrijfformulier

Heb je je kind ingeschreven voor onze wachtlijst? Sla dan onze algemene e-mailadressen info@kleinlab.nl en planning@kleinlab.nl op in het adresboek van je e-mailprogramma. Zo voorkom je dat een bericht van ons in je spamfilter belandt.

We hebben op alle groepen wachtlijsten, voor bijna alle dagen (check hier de beschikbaarheid op de groepen). We zijn gebonden aan de leeftijdsopbouw van onze (horizontale) groepen en aan het maximum aantal kinderen per dag (conform wetgeving). 

Als er een of meer plekken beschikbaar zijn op een groep, bekijken we welke kinderen op dat moment qua leeftijd op die groep passen. We passen dus een leeftijdsselectie toe op de wachtlijst. We doen dat omdat we willen dat kinderen een minimum aantal maanden op dezelfde groep kunnen blijven voordat ze doorstromen naar de volgende. Op ons KDV is dat 9 maanden, op onze BSO 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de groep. Op deze manier houden we onze groepen zo stabiel mogelijk. Dit is voor het kind zelf het fijnste, maar ook voor de rest van de groep en de pedagogisch medewerkers.

Het komt dus voor dat je kind ’te oud’ is om op een bepaalde groep geplaatst te worden. We zullen je dan ook geen aanbod doen, ook al staat je kind bovenaan de wachtlijst. Je kind komt dan weer in aanmerking voor een plek als hij of zij op de leeftijd is voor de volgende groep. Je kind schuift vanzelf door naar de volgende wachtlijst. Je KDV-inschrijving loopt automatisch door tot je kind 4 jaar is, je BSO-inschrijving tot je kind 12 jaar is.*

De beschikbare plek gaat doorgaans naar het kind (binnen de leeftijdsselectie) met de langste wachttijd. Soms speelt de samenstelling van de groep ook een rol, denk aan de verhouding jongens – meisjes of de leeftijdsverdeling op de betreffende groep op dat moment.

We passen bovendien een aantal voorrangsregels toe:

  • Als je kind al door ons wordt opgevangen, en je dus alleen een uitbreiding van het aantal dagen opvang en/of opvang op andere dagen wenst, proberen we dat altijd snel te regelen. Vrijgekomen plekken op erg gewilde dagen gaan echter om en om naar een kind op de interne wachtlijst en naar een kind op de externe wachtlijst.
  • Een doorstroming van het KDV naar de BSO proberen we altijd mogelijk te maken, het liefst op de vaste dagen. 
  • Broers en zussen van kinderen die al door ons worden opgevangen proberen we zo snel mogelijk op dezelfde dag(en) opvang te bieden. 
  • Op de BSO geeft afname van een woensdag of een vrijdag (gedurende ten minste 3 maanden) voorrang voor opvang op andere dagen.

Vanwege bovenstaand beleid kan het voorkomen dat een kind met een kortere wachttijd eerder geplaatst wordt dan een kind met een langere wachttijd.

De wachttijd varieert van enkele maanden tot enkele jaren, afhankelijk van de gewenste dagen, de flexibiliteit van de ouders en de leeftijd van het kind. We kunnen helaas niet alle kinderen die bij ons staan ingeschreven een plek aanbieden. Houd voor een plek op de babygroep rekening met een wachttijd van ten minste 1 jaar na inschrijving.

*Let op: een inschrijving voor het KDV loopt niet automatisch door in een inschrijving voor de BSO. Niet alle ouders hebben naschoolse opvang nodig, bovendien werken we niet met alle scholen samen. Heb je je kind ingeschreven voor het KDV, wens je ook BSO én gaat je kind naar een van de scholen waar we mee samenwerken, laat dit dan weten aan de planning, dan maken we een inschrijving voor de BSO met behoud van wachttijd voor je aan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

 

@