Opzeggen

Wil je de opvang bij Kleinlab stopzetten, bijvoorbeeld omdat jullie gaan verhuizen of omdat je kind andere bezigheden heeft na school, dan kun je dit doorgeven aan de planning. We hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Dit hoeft niet per de eerste van de maand te zijn; als je op 5 januari opzegt, stoppen we de opvang per 5 februari. Zeg je op 18 juni op, dan stopt je opvang op 18 juli, enzovoort.

Uiteraard mag je gewenste stopdatum ook verder in de toekomst liggen. Als je bijvoorbeeld over 2 maanden gaat verhuizen, kun je dat wel alvast aan ons doorgeven. Voor ons is het fijn om zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van veranderingen in de bezetting van de groepen. We kunnen de vrijgekomen plek dan bijvoorbeeld meteen aanbieden aan een ander kind.

Ook als je een of meer dagen van je contract wilt opzeggen maar andere dagen wilt behouden, kun je dit laten weten aan de planning. Ook in die gevallen hanteren we een opzegtermijn van 1 maand.

Wanneer je kind 4 wordt, vervalt diens inschrijving op het KDV. We nemen in de maanden daarvoor contact met je op of je ook BSO wilt afnemen. Dat kan als je kind naar een van de scholen gaat waar we mee samenwerken. Is dat niet het geval, dan bepalen we samen op welke dag je kind voor het laatst komt. Meestal is dit de laatste dag voordat je kind 4 jaar wordt.

Wanneer je kind 12 wordt, vervalt diens inschrijving voor de BSO. In de maanden daarvoor nemen we contact met je op of jullie de BSO nog willen laten doorlopen na de 12e verjaardag van je kind. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag tot je kind naar de middelbare school gaat. Als er voldoende ruimte op de groep is, kan je kind wat ons betreft blijven tot hij of zij naar de middelbare school gaat.

 

@