Kleinlab is een maatschappelijk verantwoorde onderneming, die werkt volgens de triple-P-benadering (people-planet-profit):

People: bij Kleinlab stellen we relaties altijd centraal: de relaties tussen kinderen onderling, die tussen onze pedagogisch medewerkers en de kinderen en hun ouders, die tussen collega’s, die met onze leveranciers en met onze branchegenoten. In verbinding is alles mogelijk.

Planet: we moeten de wereld leefbaar houden voor iedereen, nu en in de toekomst. Daarom bieden we bij Kleinlab alleen biologische en vegetarische voeding en verzorgingsproducten aan, halen we de schoolkinderen op met elektrische bussen en werken we in het atelier waar mogelijk met gerecyclede materialen.

Profit: we gebruiken onze winst om de kwaliteit van onze opvang te verbeteren. Natuurlijk houden we een gezonde buffer aan voor tegenslagen, maar er wordt niemand rijk van Kleinlab. We hebben de afgelopen jaren onze winst bijvoorbeeld gebruikt voor werkdrukverlaging (door de inzet van groepshulpen en daginval) en de verduurzaming van de organisatie.

Net als de kinderen is Kleinlab altijd in ontwikkeling. We blijven meebewegen met wat de veranderende omstandigheden van ons vragen. Ons streven is een betere wereld voor iedereen, daar dragen we graag ons steentje aan bij.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.

[Bon: Wikipedia]

@