Onze opvang

Ieder kind verdient een plek waar hij met plezier naartoe gaat – omdat hij er kan spelen en de wereld kan ontdekken, omdat hij er samen kan zijn met andere kinderen en omdat zijn eigenheid er gerespecteerd wordt. Met Kleinlab creëren we zo’n plek.

Binnen Kleinlab bieden wij opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.


Kinderdagverblijf

In ons kinderdagverblijf (KDV) vangen we dagelijks maximaal 40 kinderen op, in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. We kiezen bewust voor een relatief klein aantal kinderen om de kwaliteit van dienstverlening en de huiselijke sfeer te waarborgen. Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 horizontale groepen, waar leeftijdsgebonden activiteiten met de kinderen ondernomen worden: we hebben een babygroep, een dreumesgroep en een peutergroep. Op elke groep zijn er elke dag 3 vaste leidsters aanwezig, in diensten van 6, 7 en 8 uur. We zetten deze extra uren in om optimale zorg, aandacht en veiligheid te kunnen waarborgen.

Buitenschoolse opvang

Naast een kinderopvang voor jonge kinderen bieden we bij Kleinlab ook buitenschoolse opvang (BSO) voor schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar. Ook de BSO bestaat uit 3 horizontale groepen: de onderbouw, de tussenbouw en de bovenbouw. In totaal vangen we op de BSO maximaal 90 kinderen op.

We werken samen met de volgende scholen in Amsterdam Noord: Daltonschool de IJsbreker, IKC Overhoeks, Jenaplanscholen Biënkorf en Wespennest, Vrijeschool Kairos en klein Amsterdam.

Met Montessori Azalea en Vrijeschool Waldorf aan de Werf hopen we in de toekomst een samenwerking aan te gaan. We zijn op zoek naar een geschikte ruimte.

 

 

@