Inspectie

In opdracht van de gemeente houdt de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Dit betekent dat Kleinlab conform de Wet Kinderopvang jaarlijks wordt gecontroleerd door middel van het toekennen van een kleurcode: groen, geel, oranje of rood, waarbij groen het beste oordeel is en rood het slechtste. Na afloop van de controle stelt de inspecteur een inspectierapport op. Dit rapport wordt besproken met de directie, de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie.

Kleinlab heeft momenteel kleurcode groen en daar zijn wij trots op. Wij blijven ons best doen om deze mooie status te behouden. We zullen altijd indien nodig op basis van een rapport maatregelen nemen om de kwaliteit van onze diensten te verhogen.

Klik hier voor het inspectierapport 2024 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2023 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2023 BSO.

Klik hier voor het inspectierapport 2022 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2022 BSO.

Klik hier voor het inspectierapport 2022 BSO bovenbouw.


Oudere verslagen:

Klik hier voor het inspectierapport 2021 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2021 BSO.

Klik hier voor het inspectierapport 2020 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2020 BSO.

Klik hier voor het inspectierapport 2019 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2019 BSO.

Klik hier voor het inspectierapport 2018 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2017 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2017 BSO.

Klik hier voor het inspectierapport 2016 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2016 BSO.

Klik hier voor het inspectierapport 2015 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2015 BSO.

Klik hier voor het inspectierapport 2014 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2014 BSO.

Klik hier voor het inspectierapport 2013 KDV.

Klik hier voor het inspectierapport 2013 BSO.

@