De bovenbouwgroep: 8 tot en met 12 jaar


Kinderen van 8 tot en met 12 jaar krijgen steeds meer behoefte aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en privacy. Ze hebben een eigen mening en kunnen zichzelf los zien van de groep en hun familieleden. Ze willen graag hun eigen beslissingen nemen en kunnen bestaande regels in twijfels trekken. Ze willen graag meedenken, meepraten en meebeslissen.

Bij Kleinlab geven wij deze groep kinderen de ruimte om hun eigen weg te vinden en ervaring op te doen met besluiten nemen. Dit doen wij door de inrichting, het spelmateriaal en het aanbod van activiteiten aan te passen, en door middel van ‘kinderparticipatie’.

De bovenbouw-kinderen hebben een aparte groepsruimte in een ander deel van het pand. Deze ruimte is ingedeeld naar de verschillende spel- en leerbehoeftes.

  • In de ‘huiskamer’ kunnen ze spelletjes doen of een boek lezen. De illusoire wereld wordt op deze leeftijd steeds belangrijker.
  • Om in hun behoefte aan rollenspel tegemoet te komen, hebben we een ‘toneelkamer’ ingericht, waar de kinderen hun eigen toneel- en of dansvoorstelling kunnen maken.
  • In het ‘atelier’ kunnen ze bouwen, schilderen of gebruikmaken van de aangrenzende keramiekwerkplaats (buiten). Verder is er een textielhoek met naaimachines en een techniekhoek waar ze dingen kunnen uitvinden, licht kunnen maken en veel nieuwe ontdekkingen kunnen doen.
  • In onze mediahoek werken de kinderen elke week op de redactie van de Kleinlab-krant. Ook kunnen ze hier animatieworkshops volgen en Photoshoppen.
  • In de kinderkeuken kunnen ze koken en ‘restaurant’ spelen.
  • Tot slot is er een ‘stiltehoek’ waar kinderen zelfstandig aan hun huiswerk kunnen werken.

Naast vrije tijd en spel krijgen de kinderen ook allerlei creatieve activiteiten aangeboden (zie ons creatief beleid).


 

 

@