De onderbouwgroep: 4 tot 6 jaar


Een kleuter laat over het algemeen zeer wisselend gedrag zien; het ene moment wil hij alles zelf doen en het andere moment vraagt hij om hulp. De kleuter ontwikkelt zich van een vrij spelend kind tot een kind dat klaar is om bewust te gaan leren op de lagere school. Zijn spel wordt steeds ingewikkelder en het aantal thema’s dat aan bod komt neemt aanmerkelijk toe. Hij richt zich bovendien steeds meer op leeftijdsgenoten en reageert sterker op andere kinderen. Hij doet anderen na en vergelijkt zichzelf met hen. Het wordt voor hem belangrijk om te laten zien wat hij al kan. Kleuters zijn om deze reden erg gevoelig voor complimentjes, daar kunnen ze enorm van opbloeien.

Het wennen aan het nieuwe leven in de klas vergt veel van kleuters. Bij Kleinlab bieden we de kinderen een huiselijke, ontspannen sfeer, waarbinnen ze vrij kunnen spelen, knutselen en ontspannen na een inspannende schooldag. Met gezamenlijke huiselijke activiteiten zorgen we voor een terugkerend en vertrouwd patroon.

In de onderbouwgroep staan de hanteerbare, de esthetische en de illusoire spelwereld centraal. Om aan de eerste twee interesses tegemoet te komen bieden we bij Kleinlab veel speelgoed en materialen aan waarmee gebouwd of gegroepeerd kan worden. Verder ligt de nadruk op ontdekkingen doen van de mogelijkheden en eigenschappen van de dingen om hen heen. De overgang van de hanteerbare naar de esthetische wereld vindt geleidelijk plaats. Kinderen ontwikkelen voorkeuren voor mooi en lelijk, aantrekkelijk en onaantrekkelijk, leuk en niet-leuk et cetera. Dit versterkt hun eigenheid.We helpen het kind veilig op weg in het contact met de andere kinderen. Zo vergroten we zijn zelfvertrouwen en ondersteunen we de ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden. We besteden veel aandacht aan leren samenspelen, rekening houden met elkaar en kiezen waarmee het kind wil spelen.

In zijn dagelijkse spel speelt de kleuter na wat hij allemaal meemaakt op een dag, op die manier verwerkt hij zijn vele ervaringen. Veel speelgoed en materialen zijn daarom gericht op de nabootsing van volwassenen. Zo is er een poppenhoek, een keukentje, een postkantoortje, een bouwhoek, een verkleedkist, een rariteitenwinkel en nog veel meer ‘wereldjes’ waarin de kleuter kan experimenteren met rollenspellen.

Er zijn ook hoeken om rustig boekjes te bekijken of te lezen, of om te puzzelen, en er is een miniatelier om te knutselen en te tekenen.

Het is de taak van onze pedagogisch medewerker de kleuters op weg te helpen bij het ontdekken. Vervolgens houdt zij afstand, zodat de kinderen hun eigen spel ontwikkelen en hier vrije keuzes in kunnen maken. Daarnaast geeft ze het kind individuele aandacht, zodat hij zijn verhaal kan doen of samen een boekje kan lezen op de bank.

Naast vrije tijd en spel krijgen de kinderen ook allerlei creatieve activiteiten aangeboden (zie ons creatief beleid).

@