De peutergroep: 3 tot 4 jaar


Nieuwsgierigheid drijft de peuter in zijn ontdekking van de wereld. Van alles wat hij op zijn weg tegenkomt wil hij weten wat het is; hij is continu op onderzoek uit. In de peutergroep staat de hanteerbare wereld centraal. Het kind is op deze leeftijd gericht op het omgaan met speelgoed en materialen: bouwen, groeperen, nabootsing van volwassenen en andere kinderen, leren samenspelen, rekening houden met een ander, kiezen waar hij mee gaat spelen en mogelijkheden en eigenschappen ontdekken van de dingen om hem heen.

De peutergroep hebben we op deze ontdekkingsdrang ingericht. Er is van alles te ontdekken en te beleven. De speelplekken en het speelmateriaal komen tegemoet aan de behoefte van het kind om te onderzoeken en volwassenen te imiteren. Zo is er een poppenhoek met een keuken, een bouwhoek, een verkleedkist, een lichttafel en zijn er nog veel meer ‘werelden’ waarin de peuter kan experimenteren met rollen. We zien het als onze taak hem op weg te helpen bij het ontdekken. Vervolgens houden we afstand, zodat hij zijn eigen spel kan ontwikkelen en hier vrije keuzes in kan maken.

De taalontwikkeling komt in een stroomversnelling door alle woorden die het kind in deze periode leert. De peutergroep heeft net als de dreumesgroep een eigen leeshoek. We stimuleren de taalontwikkeling door voor te lezen, liedjes te zingen en het versjes op te zeggen en uit te beelden. We hechten veel waarde aan dramatische expressie en besteden hier dus ook veel tijd aan met de kinderen.

Op deze leeftijd vindt geleidelijk de overgang van de hanteerbare naar de esthetische wereld plaats. Het kind ontwikkelt voorkeuren en begrijpt termen als ‘leuk’ en ‘niet leuk’. Dit versterkt zijn eigenheid.

In deze fase wordt hij spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Zo hebben de kinderen een eigen ‘leerhoek’ waar ze in aanraking komen met letters en symboliek.

Ook heeft de groep een eigen mini-atelier waar de peuters naar hartenlust kunnen experimenteren met uiteenlopende materialen, zoals stof, kurk, natuurlijke materialen, klei, hout, verf, krijtsoorten, verbindingsmateriaal en recyclemateriaal.

Naast vrije tijd en spel krijgen de kinderen ook allerlei creatieve activiteiten aangeboden (zie ons creatief beleid). 

@