We vinden we het belangrijk dat de overgang van school naar Kleinlab zo soepel mogelijk verloopt. Dat vraagt ook inzet van de ouders. Hieronder leggen we uit waarom we bepaalde regels omtrent het vervoer hanteren.

Vaste tijden

Elke dag halen we bij zes scholen in Amsterdam Noord kinderen op. Dat moet allemaal tussen 14:00 en 16:00 uur plaatsvinden. De ene school gaat om 14:00 uur uit, de andere om 14:30 uur et cetera. Je kunt je vast voorstellen dat dat een strakke planning vereist.

Nu komt het weleens voor dat een kind of een groep kinderen op een andere tijd uit school komt, bijvoorbeeld vanwege een activiteit op school of een schoolreis. We krijgen dan van ouders het verzoek of we hun kind ook eerder of later kunnen ophalen. We kunnen niet op dat soort verzoeken ingaan, en wel om de volgende redenen:

  • We zijn wettelijk verplicht een minimum aantal pedagogische medewerkers op de groep te hebben staan. Ook willen we zelf aan dit minimum voldoen, in verband met de kwaliteit van onze opvang en de veiligheid van de kinderen. Als een van onze medewerkers een kind moet gaan halen buiten het vervoersrooster om, betekent dat dat we het vereiste minimum niet halen.
  • We volgen tussen 14:00 en 16:00 uur een strak vervoersrooster; iedere afwijking daarin heeft consequenties voor de kinderen op de scholen die later moeten worden opgehaald.
  • We kunnen je kind ook niet na 16:00 uur ophalen, omdat geplande activiteiten dan mogelijk niet door kunnen gaan. Een ingeplande medewerker moet dan immers de groep, het atelier of de buitenspeelplaats verlaten. Behalve dat het aanbod voor alle kinderen in het gedrang komt, levert het ook ‘ruis’ op; er kan onduidelijkheid ontstaan over wie waar is. Dat kan de veiligheid ondermijnen.

Als je kind op een afwijkende tijd uit school komt, vragen we je als ouder daarom om je kind zelf naar Kleinlab te brengen.


Tijdig afmelden

Als je kind ziek is of om een andere reden niet naar school gaat, moet je hem of haar natuurlijk ook afmelden bij de BSO. Dat vergeten ouders weleens. Dat begrijpen we; die dingen gebeuren. Dit heeft echter verregaande gevolgen, die we je graag willen schetsen.

Als onze vervoersmedewerker een kind dat op haar lijst staat niet aantreft op school, wordt ze ongerust. Ze zal op zoek gaan naar dat kind. Dat betekent vaak dat ze de school in moet, op zoek naar de juf of meester. De rest van de kinderen is dan dus zonder toezicht op het schoolplein, een onwenselijke situatie.

Vervolgens moet de medewerker naar kantoor bellen om te vragen of er een afmelding is binnengekomen, of naar de ouders. De rest van de kinderen moet al die tijd wachten, soms wel een kwartier of 20 minuten.

Door al dit zoeken en bellen, kan de vervoersmedewerker niet op tijd op de volgende school zijn, die moet ze dan ook weer bellen om door te geven dat de bus verlaat is. Zo ontstaat een domino-effect: de kinderen op de school die daarna moeten worden opgehaald, moeten ook wachten et cetera. Het hele vervoersrooster valt dus in het water.

Onnodig moeten wachten is vervelend, maar realiseer je dat we ons vooral heel veel zorgen maken als er een kind vermist wordt. Wij nemen onze taak heel serieus en zullen nooit van school vertrekken voordat duidelijk is waar een kind is.

We verzoeken je daarom met klem: meld je kind op tijd (vóór 12:00 uur) af bij de bso als hij of zij niet naar school gaat. Bel hiervoor naar kantoor: 020-303 30 09.

@